Kancelaria notarialna – Notariusz

Wybierz swoje miasto, żeby znaleźć najlepszego notariusza:

Kraków

Kancelaria Notarialna – Notariusz Kraków

Kancelaria notarialna – notariusz Kraków pomoże nam w wielu sprawach dotyczących podziału majątku. Kancelaria wykonuje akty notarialne, w tym akty ...
Czytaj Dalej

Kancelaria notarialna – Notariusz Poznań

Notariusz w Poznaniu pomoże przy sprawach spadkowych, w tym przy sporządzeniu testamentu, ustaleniu spadkobierców, podziale spadku między spadkobierców. Notariusz jest ...
Czytaj Dalej

Kancelaria notarialna – notariusz Warszawa

Kancelaria notarialna w Warszawie na pewno pomoże nam w stworzeniu dokumentów, w tym aktów notarialnych dotyczących m.in. własności mieszkania lub ...
Czytaj Dalej
wroclaw

Kancelaria notarialna – notariusz Wrocław

Kancelaria notarialna zajmuje się sprawami majątkowymi oraz prawnymi. Notariusz we Wrocławiu pomoże w sporządzeniu umów oraz doradzi w prawie spółek ...
Czytaj Dalej
Notariusz Bydgoszcz Herb

Kancelaria notarialna – notariusz Bydgoszcz

Z usług notariuszy korzysta coraz więcej ludzi. Wynika to z faktu, iż wzrasta w społeczeństwie świadomość odnośnie kompetencji tego przedstawiciela ...
Czytaj Dalej
Notariusz Gdańsk herb

Kancelaria notarialna – notariusz Gdańsk

Jak wygląda rynek kancelarii notarialnych w Gdańsku? To duże miasto, dlatego warto dokonać krótkiego jego przeglądu. Zapraszamy do zapoznania się ...
Czytaj Dalej
Notariusz Gdynia herb

Kancelaria notarialna – notariusz Gdynia

Popularność zawodu notariusza stale rośnie. Coraz więcej bowiem jest obywateli na tyle świadomych, że zdają sobie oni sprawę z potrzeby ...
Czytaj Dalej
Gliwice Notariusz herb

Kancelaria notarialna – notariusz Gliwice

Wiele czynności, z czego zwykle nie zdajemy sobie sprawy, wymaga właściwego podejścia, ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Okazuje się ...
Czytaj Dalej
notariusz Katowice herb

Kancelaria notarialna – notariusz Katowice

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który jest bardzo potrzebny na każdym rynku i jest regulowany przez Państwo. Oznacza to, że ...
Czytaj Dalej
Notariusz Kielce herb

Kancelaria notarialna – notariusz Kielce

Coraz więcej osób wyraźnie zaczyna zdawać sobie sprawę z zakresu czynności, jakich można dokonać u notariusza. Jest to bardzo dobry ...
Czytaj Dalej
Lublin

Kancelaria notarialna – notariusz Lublin

Zawód notariusza zyskuje w ostatnich czasach mocno na popularności. Ten wzrost wynika w głównej mierze ze wzrostu zapotrzebowania na usługi ...
Czytaj Dalej
Łódź herb

Kancelaria notarialna – notariusz Łódź

Coraz częściej stajemy przed koniecznością wyboru notariusza, który poprowadzi naszą sprawę. Jak jednak dokonać odpowiedniego wyboru? Czym się kierować na ...
Czytaj Dalej
Szczecin

Kancelaria notarialna – notariusz Szczecin

Zawód notariusza pełni bardzo istotną rolę w naszym społeczeństwie. To bowiem on nadaje mocy prawnej bardzo wielu dokumentom, przez co ...
Czytaj Dalej
Toruń

Kancelaria notarialna – notariusz Toruń

Toruń, to na tyle duże miasto, że działa w nim niejedna Kancelaria notarialna. Jest to zjawisko bardzo korzystne, ponieważ zazwyczaj ...
Czytaj Dalej

Taksa Notarialna

Taksa notarialna to inaczej opłata dla notariusza za sporządzenie dla nas dokumentów, czy pomocy przy spisaniu aktu notarialnego. Uwzględnia ona należność dla notariusza oraz podatek i ewentualne opłaty sądowe. Notariusz informuje przed rozpoczęciem czynności prawnych jaka wysoka będzie należność. Zarówno wielkość wynagrodzenia dla notariusza, jak i wysokość podatku od czynności prawnych jest uregulowana przez przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Wskazuje ona maksymalne stawki taksy notarialnej. Wszelkie podatki od czynności cywilnoprawnych są przekazywane do urzędu skarbowego, a opłaty sądowe również uiszcza kancelaria notarialna w imieniu swojego klienta.

Wielkość taksty notarialnej wygląda następująco:
Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa notarialna
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Akt notarialny

Akt notarialny to inaczej dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie czynności prawnej. Jest on sporządzany, jeśli przepisy prawne wskazują na to, że musi być on spisany, jeśli chcemy by czynność prawna była uznana przez prawo. Jeśli akt notarialny jest wykonany nieprawidłowo, np. na podstawie nieprawdziwych dokumentów, to czynność prawna dokonana za jego sprawą jest nieważna. Akt notarialny może być sporządzany jedynie przez notariusza.

Do spisania aktu notarialnego są potrzebne dokumenty dotyczące danej czynności prawnej. Do aktu notarialnego potrzebne są m.in.:
  • umowa o przeniesieniu praw własności nieruchomości
  • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania
  • umowa spółki komandytowej, status spółki komandytowo-akcyjnej
  • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • zrzeczenie się dziedziczenia
  • umowa o dział spadku
  • oświadczenie darczyńcy o darowiźnie i jej wysokości lub wartości

Dziedziczenie

Dziedziczenie jest prawomocne, jeśli posiadamy akt poświadczenia dziedziczenia. Dziedziczenie może odbyć się z uwzględnieniem testamentu, jeśli taki dokument został uprawomocniony z pomocą notariusza. Jeśli nie został spisany, wtedy dziedziczenie odbywa się na zasadzie pokrewieństwa, czyli osoba najbliżej spokrewniona ze zmarłym może dziedziczyć jego majątek. Warunkiem do spisania dokumentu potwierdzającego dziedziczenie jest obecność wszystkich osób wymienionych w testamencie albo wezwanych przez notariusza do stawienia się w celu podjęcia decyzji, czy spadek będzie przyjęty, czy odrzucony. Spadku można również się zrzec, ale musi nastąpić to w okresie do sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Poświadczenie dziedziczenia musi zostać spisane po 6 miesiącach od otwarcia spadku, chyba że wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Oświadczenie co do spadku można złożyć w kancelarii notarialnej albo w sądzie. Notariusz przed spisaniem takiego oświadczenia udziela nieodpłatnie informacji co do dokumentów potrzebnych do sporządzenia takiego aktu  oraz kosztów związanych z tą usługą. Sporządzenie takiego aktu najczęściej to koszt około 50 zł. Protokół poprzedzający wydanie aktu poświadczenia będzie kosztował 100 zł